Hvad er ABC?

ABC står for Albertslund Boligsociale Center. ABC er sekretariat og videnscenter for boligsocialt arbejde i Albertslund. ABC har til opgave at koordinere, udvikle og dokumentere det boligsociale arbejde i fire almene boligområder samt at skabe vidensdeling om det gode liv rundt omkring i alle Albertslunds boligkvarterer – til inspiration for aktive medborgere, boligselskaber og boligområder.

ABC er drevet af troen på, at vi alle har ret til at bo et sted, hvor vi føler os trygge og anderkendt, indgår i et fællesskab og har mulighed for at udvikle os.

ABC har fokus på de lokale ressourcer, der findes i det enkelte boligområde. Den gode boligsociale indsats bliver til i samarbejdet mellem beboere, boligselskaber, kommunale institutioner, foreninger, erhvervsliv og andre, der har indflydelse på miljøet i boligområdet.

Til at facilitere samarbejdet er der ansat syv projektmedarbejdere i et ABC-team.

ABC er støttet af Landsbyggefonden og medfinansieret af Albertslund Kommune, AB, AKB Albertslund og VA. Den boligsociale indsats er beskrevet i en helhedsplan. Du kan læse essensen af helhedsplanen her.

Fra 2017-2020 arbejder ABC med tre typer af indsatser:

abc det laver abc top naboskab og trivsel

abc det laver abc top uddannnelse og beskaeftigelse

abc det laver abc top familier og forebyggelse