Organisation

ABC er et partnerskab mellem Albertslund Kommune, BO-VEST, KAB, Albertslund Boligselskab (AB), AKB Albertslund og Vridsløselille Andelsboligforening (VA). Indsatsen styres af en overordnet bestyrelse og udmøntes i lokale styregrupper og ressource-netværk med forskellige fagligheder inden for naboskab og trivsel, uddannelse og beskæftigelse samt familier og forebyggelse.

Projektorganisationen ser således ud (klik for større visning i nyt vindue):

om abc organisationsdiagram

Sammensætning, ansvar og opgaver for de forskellige dele af organisationen er beskrevet i et kommissorium, som du kan nærlæse her: Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020.

Se referat fra bestyrelsens møde 31. oktober 2017.