Uddannelse og beskæftigelse

En af tre indsatser, som ABC har fokus på i 2017-20 er uddannelse og beskæftigelse. Formålet er, dels at motivere flere unge til at tage en uddannelse, dels at støtte ledige på deres vej til et aktivt arbejdsliv. Indsatsen består i seks forskellige aktiviteter i samarbejde med jobcentret, UUV og andre relevante fagligheder.

Fritidsjobs

abc det laver abc uddannelse og beskaeftigelse fritidsjobsVi arbejder for, at flere unge får en tidlig kontakt til arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra kommunens fritidsjobs-ambassadørprojekt samles op for at finde ud af, hvor behov og muligheder er størst. Vi kommer til at afprøve tiltag som temaaftener, virksomhedsbesøg, workshops og coaching, som klæder de unge på til selv at kunne søge et reelt fritidsjob.  

 

 

 

Lommepengeprojekt

abc det laver abc uddannnelse og beskaeftigelse lommepengeprojektFor unge, som ikke umiddelbart er klar til at varetage et reelt fritidsjob, tilrettelægger vi lette opgaver og giver en håndholdt støtte f.eks. til at møde til tiden og begå sig i mødet med beboere, ejendomskontorer, kommune og arbejdsgivere. Deltagerne modtager ikke løn, men sparer med deres arbejdstimer op til eksempelvis medlemskab af et fritidstilbud eller en fælles oplevelse, som de ellers ikke ville have fået.

 

 

Uddannelsesvejledning

abc det laver abc uddannnelse og beskaeftigelse udddannelsesvejledningI samarbejde med UUV laver vi uddannelsesvejledning i boligområderne. Gennem forskellige aktiviteter øger vi viden om mulighederne for uddannelses- og karrierevalg – for de unge, men også for deres forældre, så de får bedre mulighed for at støtte op om børnenes valg og gennemførelse af den rette uddannelse.

 

 

 

 

Praktikpladser

abc det laver abc uddannnelse og beskaeftigelse praktikpladserVi gennemfører workshops for entreprenører i samarbejde med lokale byggesager. Her formidler vi videoansøgninger fra lokale unge, som mangler en praktikplads, og giver relevant information fra Jobcentret om muligheder for korte lærepladser, virksomhedspraktik, arbejdsmand-konceptet m.v. Du kan møde nogle af de unge, der søger læreplads her (link til FILM – jeg søger læreplads).

 

 

 

Socialøkonomisk virksomhed

abc det laver abc uddannnelse og beskaeftigelse socialoekonomisk virksomhedVi arbejder for at skabe muligheder for ledige, der er aktivitetsparate, men for nuværende ikke kan varetage et ordinært job. Der vil blive arbejdet hen imod etableringen af en socialøkonomisk virksomhed. Det forudsætter fundraising. Lykkes det, vil aktivitetsparate ledige blive tilbudt afklaring, kurser, coaching og træning i virksomhedens opgaver som skridt på vejen til at komme i praktik, arbejdsprøvning eller ordinært job.

 

 

Netværk for ledige

abc det laver abc uddannnelse og beskaeftigelse netvaerk

Vi faciliterer netværk for ledige som supplement til de eksisterende beskæftigelsestilbud. Netværket er en mulighed for at tage sagen i egen hånd og skabe gejst, trivsel og motivation sammen med andre i lokalområdet, der også er på vej til deres næste job. Netværket har adgang til kontorfaciliteter og kan bruges til f.eks. sparring, faglige oplæg, coaching, socialt netværk, kvalificering af cv, ansøgninger, træning af jobsamtaler og hvad netværkets ledige ellers behøver for at komme videre.