Organisation

ABC er et partnerskab mellem Albertslund Kommune, Albertslund Boligselskab (AB) og Vridsløselille Andelsboligforening (VA) (administreret af BO-VEST) samt AKB Albertslund (administreret af KAB). Indsatsen styres på det overordnede niveau af en fælles bestyrelse og udmøntes i lokale beboerdemokratiske udvalg og faglige følgegrupper.

Projektorganisationen ser således ud:

 om abc organisation

Organisationen er beskrevet nærmere i den strategiske samarbejdsbejdsaftale.